logo

قالب VIKINGER

بارگذاری...

قالب VIKINGER

ثبت‌نام
section-icon

پویش

مرور تمام تلاش های انجمن!

200 gold-credit

quest-open

فاتح تلاش

حداقل یک بار 100٪ از همه تلاشها را انجام دهید

پیش نیازها : 1

1 بار قفل همه تلاشها را باز کنید

40 gold-credit

quest-open

به من گوش کن

بیش از 10 فعالیت نمایه در یک روز ارسال شده است

پیش نیازها : 1

نوشتن یک پیام جریان فعالیت 10 بار (محدود به 1 در روز)

80 gold-credit

quest-open

ماشین ارسال

بیش از 20 فعالیت نمایه در یک روز ارسال شده است

پیش نیازها : 1

نوشتن یک پیام جریان فعالیت 20 بار (محدود به 1 در روز)

60 emerald-credit

quest-open

بیایید صحبت کنیم!

با موفقیت 5 پیام خصوصی ارسال یا پاسخ داده شد

پیش نیازها : 1

ارسال / پاسخ به یک پیام خصوصی 5 بار

40 emerald-credit

quest-open

دوست شدن

5 درخواست دوستانه با موفقیت ارسال شد

پیش نیازها : 1

5 بار درخواست دوستی ارسال کنید

60 emerald-credit

quest-open

کاربر دوستانه

با موفقیت 10 درخواست دوستانه پذیرفته شد

پیش نیازها : 1

درخواست دوستی را 10 بار قبول کنید

80 gold-credit

quest-open

فعال گروه

ارسال بیش از 40 فعالیت گروهی

پیش نیازها : 1

40 بار یک پیام جریان فعالیت گروهی بنویسید

60 gold-credit

quest-open

عضویت VIP

با موفقیت در یک گروه خصوصی پذیرفته شد

پیش نیازها : 1

1 بار در یک گروه خصوصی پذیرفته شوید

60 gold-credit

quest-open

من قدرت دارم

به مدیر گروه یا مدیر ارتقا یافت

پیش نیازها : 1

1 بار به مدیر / سرپست گروه ارتقا یافت

20 gold-credit

quest-open

ناشر

یک پست وبلاگ جدید با موفقیت منتشر شد

پیش نیازها : 1

1 بار پست جدید منتشر کنید

60 gold-credit

quest-open

نویسنده محبوب

بیش از 50 بازدید روزانه از هر پستی دریافت کرده اید

پیش نیازها : 1

روزانه 50 بار از هر پستی بازدید کنید

80 gold-credit

quest-open

پست پر بازدید

بیش از 100 بازدید کل از هر پستی دریافت کرده اید

پیش نیازها : 1

۱۰۰ بار بازدید از هر پست را انجام شود