logo

قالب VIKINGER

بارگذاری...

قالب VIKINGER

ثبت‌نام
section-icon

نشان ها

مرور تمامی نشان های مجموعه

40 gem-credit

bronze-user-2

کاربر برنزی

بیش از 1 پست در نمایه خود ارسال کرده است

پیش نیازها : 1

1 بار یک پیام جریان فعالیت بنویسید

60 gem-credit

silver-user-2

کاربر نقره ای

بیش از 100 پست در نمایه خود ارسال کرده است

پیش نیازها : 1

100 بار یک پیام جریان فعالیت بنویسید

80 gem-credit

gold-user-2

کاربر طلایی

بیش از 500 پست در نمایه خود ارسال کرده است

پیش نیازها : 1

500 بار یک پیام جریان فعالیت بنویسید

100 gem-credit

platinum-user-2

کاربر پلاتین

بیش از 1000 پست در نمایه خود ارسال کرده است

پیش نیازها : 1

1000 بار یک پیام جریان فعالیت بنویسید

40 gem-credit

mightier-than-sword-2

نویسنده اعظم

حداقل 10 پست وبلاگ با موفقیت منتشر شد

پیش نیازها : 1

10 بار پست جدید منتشر کنید

100 gem-credit

caffeinated-readers-2

خوانندگان کافئین دار

بیش از 500 بازدید روزانه از هر پستی دریافت کرده اید

پیش نیازها : 1

روزانه 500 بار از هر پستی بازدید کنید

40 gem-credit

phantom-poster-2

روح

بیش از 20 پست جریان فعالیت حذف شد

پیش نیازها : 1

پیام جریان فعالیت را 20 بار حذف کنید

60 gem-credit

peoples-person-2

شخص مردمی

حداقل 30 درخواست دوستانه را پذیرفته است

پیش نیازها : 1

درخواست دوستی را 30 بار قبول کنید

80 gem-credit

universe-explorer-2

گروه باز

حداقل به 20 گروه مختلف پیوست

پیش نیازها : 1

عضویت در 20 گروه فعال

40 gem-credit

globe-trotter-2

گلوب تروتر

حداقل به 10 گروه مختلف پیوسته است

60 emerald-credit

interests-cultivator-2

مزرعه دار

با موفقیت 5 گروه یا بیشتر ایجاد کرده است

پیش نیازها : 1

ساخت 5 گروه

100 gem-credit

ruler-of-masses-2

پادشاه گروه ها

به مجری یا سرپرست 5 گروه ارتقا یافت

پیش نیازها : 1

ارتقاع پیدا کردن به مدیریت 5 گروه

60 gold-credit

the-warrior-2

جنگجو

در اجرای قوانین انجمن به تیم کمک کرد

60 emerald-credit

crazy-scientist-2

دانشمند دیوانه

به ما در آزمایش بتا از ویژگی های جالب جدید کمک کرد

400 gold-credit

quest-conqueror-2

فاتح تلاش

100٪ از همه تلاشها با موفقیت انجام شد

پیش نیازها : 1

1 بار همه تلاش ها را باز کنید

400 emerald-credit

ranks-overlord-2

رتبه برتر

رسیدن به رتبه بالاتر

پیش نیازها : 2

رسیدن به رتبه پیشرفته

رسیدن به رتبه کارشناس

100 gem-credit

gold-amasser-2

جمع کننده طلا

به تعادل 400 اعتبار طلا رسیده است

پیش نیازها : 1

به 500 اعتبار طلا برسید

100 emerald-credit

gem-accumulator-2

گوهر تراش

به تعادل 400 اعتبار الماس رسیده است

پیش نیازها : 1

به 400 اعتبار الماس برسید

100 gold-credit

emerald-collector-2

جمع کننده زمرد

به تعادل 400 اعتبار زمرد رسیده است

پیش نیازها : 1

به 400 اعتبار زمرد برسید

400 gem-credit

credits-tycoon-2

سرمایه دار مهم

از هر سه اعتبار حداقل 800 کسب کرده اید

پیش نیازها : 3

به 800 اعتبار طلا برسید

به 800 اعتبار الماس برسید

به 800 اعتبار زمرد برسید

40 emerald-credit

bronze-cup-2

جام برنز

مقام سوم مسابقات جامعه تأیید شده را به دست آورد

60 emerald-credit

silver-cup-2

جام نقره ای

در مسابقه تأیید شده انجمن ، مقام دوم را کسب کرد

80 emerald-credit

gold-cup-2

جام طلا

مقام اول مسابقه تأیید شده جامعه را کسب کرد

100 emerald-credit

platinum-cup-2

جام پلاتین

در یک مسابقه رسمی شبکه اجتماعی برنده شد