logo

قالب VIKINGER

بارگذاری...

قالب VIKINGER

ثبت‌نام
section-icon

اخبار

بررسی کنید دوستان شما در حال انجام چه کاری بوده اند!

جدیدترین اعضا

1

aloulak

@aloulak

1

amir

@amir

1

HOS3EIN

@hos3ein

1

hamid

@hamid

1

Shoji

@shoji

پویش

quest-open

من قدرت دارم

به مدیر گروه یا مدیر ارتقا یافت

quest-open

فاتح تلاش

حداقل یک بار 100٪ از همه تلاشها را انجام دهید

quest-open

به من گوش کن

بیش از 10 فعالیت نمایه در یک روز ارسال شده است

quest-open

نویسنده محبوب

بیش از 50 بازدید روزانه از هر پستی دریافت کرده اید

quest-open

کاربر دوستانه

با موفقیت 10 درخواست دوستانه پذیرفته شد

گروه های محبوب

ترنج

7 کاربر

Bots

4 کاربر

نشان ها

شخص مردمی

شخص مردمی

حداقل 30 درخواست دوستانه را پذیرفته است

دانشمند دیوانه

دانشمند دیوانه

به ما در آزمایش بتا از ویژگی های جالب جدید کمک کرد

کاربر برنزی

کاربر برنزی

بیش از 1 پست در نمایه خود ارسال کرده است

گروه باز

گروه باز

حداقل به 20 گروه مختلف پیوست

گلوب تروتر

گلوب تروتر

حداقل به 10 گروه مختلف پیوسته است