logo

قالب VIKINGER

بارگذاری...

قالب VIKINGER

ثبت‌نام
section-icon

اخبار

بررسی کنید دوستان شما در حال انجام چه کاری بوده اند!

جدیدترین اعضا

1

Ariya

@ariya

1

vahid028

@vahid028

1

komeil

@komeil

1

ameen30

@ameen30

1

ameeen

@ameeen

پویش

quest-open

عضویت VIP

با موفقیت در یک گروه خصوصی پذیرفته شد

quest-open

کاربر دوستانه

با موفقیت 10 درخواست دوستانه پذیرفته شد

quest-open

فعال گروه

ارسال بیش از 40 فعالیت گروهی

quest-open

ناشر

یک پست وبلاگ جدید با موفقیت منتشر شد

quest-open

به من گوش کن

بیش از 10 فعالیت نمایه در یک روز ارسال شده است

گروه های محبوب

ترنج

5 کاربر

Bots

4 کاربر

نشان ها

شخص مردمی

شخص مردمی

حداقل 30 درخواست دوستانه را پذیرفته است

رتبه برتر

رتبه برتر

رسیدن به رتبه بالاتر

کاربر پلاتین

کاربر پلاتین

بیش از 1000 پست در نمایه خود ارسال کرده است

مزرعه دار

مزرعه دار

با موفقیت 5 گروه یا بیشتر ایجاد کرده است

کاربر طلایی

کاربر طلایی

بیش از 500 پست در نمایه خود ارسال کرده است